بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعیگزارش
هشدار سازمان بیمه سلامت نسبت به آتیه طرح ملی دولت
خضری در گفت وگو با ایسنااعتبارات حوزه سلامت برای اجرای درست طرح تحول پرداخت شود
ارائه خدمات بین بیمه تامین اجتماعی و سلامت ایرانیان یکسان سازی شود70 درصد اعتبارات یعنی دو سوم اعتبارات حوزه سلامت مستقیما دست بیمه هاست
وقتی بودجه پاشنه آشیل هلال احمر می شود

صفحه 7 از 9