مناطق محروم تشنه اعتبارات طرح تحول سلامت هستند
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه تسنیم آموزش و پرورش همانند نظام سلامت نیازمند حمایت های ویژه است
خضریدولت برای رشد اعتبارات بیمه ها منابع پایدار در نظر گیرد بقاء طرح تحول سلامت تنها با حمایت های بیمه ای محقق می شود
خضری ضرورت اختصاص مطالبه 1400 میلیاردی سازمان بیمه سلامت
خضری نبود اعتبارات و نقدینگی بیمه ها نظام سلامت را با مشکل مواجه می کند

صفحه 6 از 9