80 درصد مدارس سردشت خیرساز هستند
خضری با تشریح برگزاری همایش سالگرد سردشت هفت تیرماه به نام روز مبارزه با سلاح های شیمیایی نامگذاری شود
قربانیان سلاح های شیمیایی ایران نگران تکرار این وقایع در جای دیگر هستند
با تلاش دکتر رسول خضری سازمان تامین اجتماعی بخشی از هزینه خرید سمعک را برای ناشنوایان پرداخت میکند
نطق دکتر رسول خضری درباره طرح اصلاح جزء 21 مربوط به بیمه محصولات کشاورزی

صفحه 4 از 8