نماینده پیرانشهر در گفتگو با کردپرسفردا فرماندارجدید پیرانشهرمعرفی میشود
نماینده مردم سردشت همایش بین المللی مصدومان شیمیایی سردشت در تهران برگزار می شود
گفت و گوی ایران با رسول خضری عضو فراکسیون اهل تسنن مجلس امریکا در ایجاد داعش نقش داشته است
یک ماه 114مرگ با مسمومیت قرص برنج در تهران
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم غذایی تا 90 درصد از بروز بیماری دیابت جلوگیری می کند

صفحه 3 از 6