خضری مطرح کرد 70درصد اعتبارات حوزه سلامت در دست بیمه ها طرح تحول سلامت نیازمند افزایش بودجه 15تا20درصدی
نماینده سردشت و پیرانشهردر نطق میان دستور تقدیر از افزایش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه 95 درخواست از وزیر بهداشت جهت تسریع در ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پیرانشهر
دکتر خضری در نطق میان دستورمردم بعد از برجام انتظار حماسه اقتصادی دارند درخواست تامین اعتبار برای افزایش حقوق معلمان
به گزارش تعاون نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس از رییس جمهور برای توجه به اعتبارات عمرانی در بودجه 1395 تشکر کرد
خضری مطرح کرد اختصاص 70 درصد اعتبارات حوزه سلامت به بیمه ها اجرای قوانین تجمیع بیمه ها دربرنامه ششم ضروری است

صفحه 3 از 9