نماینده سردشت و پیرانشهردر نطق میان دستور تقدیر از افزایش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه 95 درخواست از وزیر بهداشت جهت تسریع در ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پیرانشهر
دکتر خضری در نطق میان دستورمردم بعد از برجام انتظار حماسه اقتصادی دارند درخواست تامین اعتبار برای افزایش حقوق معلمان
درخواست دکتر رسول خضری از دکتر روحانی برای احقاق حقوق دانش آموزان شین آباد و تسریع در رسیدگی به خواسته های انها
یکشنبه هفته آینده انجام می شودبررسی درخواست دانش آموزان شین آبادی در مجلس
قول مساعد نوبخت برای پیگیری دیه کامل و مستمری مادام العمر دانش آموزان شین آبادی

صفحه 3 از 10