تذکر کتبی دکتر رسول خضری به وزیر کشور در خصوص پیگیری جدی و عاجل قتل شهروند پیرانشهری توسط نیروهای هنگ مرزی
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نیرو برای تسریع در پرداخت معوقه کارگران سدها و برخورد با اخراج نیروهای بومی
تذکر کتبی دکتر رسول خضری به وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبه با وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با حل مشکلات کشاورزان و چغندرکاران
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر کشور در رابطه با واردات پرتقال آلوده مصری به کشور
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تسریع در استخدام معلمان پیش دبستانی

صفحه 3 از 6