خضری چه کسی به بیماران اوتیسم انگ روانی زده استسازمان بهزیستی باید دقت بیشتری داشتە باشد
خضری در گفت وگو با ایسنا مطرح کرد ائتلاف و همگرایی جریانات همسو به نفع شور انتخاباتی کشور است
تب را جدی بگیرید
رویارویی آرزوها و اولویت ها در وزارت بهداشت بیمارستان هایی که دربست برای زنان هستند
انتقاد از نبود حمایت های بیمه ای از بیماران روحی 70 درصد تخت های روانی فرسوده هستند

صفحه 2 از 8