نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد: تشکیل کارگروه بررسی وضعیت دانش آموزان شین آباد

درخواست دکتر رسول خضری از دکتر روحانی برای احقاق حقوق دانش آموزان شین آباد و تسریع در رسیدگی به خواسته های انها

یکشنبه هفته آینده انجام می شود:بررسی درخواست دانش آموزان شین آبادی در مجلس

تشکیل کارگروه بررسی وضعیت دانش آموزان شین اباد/جزییات جلسه با ریاست جمهوری

تعیین تکلیف روستاهای زیر پوشش سد سیلوه پیرانشهر