درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از دکتر ضیایی ریاست محترم هلال احمر در رابطه با افزایش حقوق و مزایای پزسنل شعب جمعیت هلال احمر در راستای عدالت و رفع تبعیض/تصویر نامه

تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت معوقات تضمینی گندم از کشاورزان و گندم کاران پیرانشهر و سردشت/تصویر

تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص توجه به شبکه انتقال برق و خرید عادلانه زمین های حریم سدها

خضری در تذکر کتبی اعلام کرد؛ واردات 2000 تن پرتقال آلوده مصری با تخریب فَنس مرزی

تذکر دکتر رسول خضری به وزیر کشور در رابطه با واردات پرتقال آلوده مصری به کشور

صفحه 10 از 120