بازدید دکتر رسول خضری از ساختمان اداری تازه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر

دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از ساختمان اداری تازه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر بازدید به عمل آوردند.

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 1