معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در پیرانشهر 84 کیلومتر از راههای روستایی آسفالت می شوند  پیشنهاد تشکیل انجمن خیرین راه ساز پیرانشهر و سردشت
جزئیات بازدید معاون وزارت راه و شهرسازی از راه های روستایی شهرستان های سردشت و پیرانشهر به روایت جوان پرس
با پیگیریهای دکتر رسول خضری اختصاص و ابلاغ اعتبارات لازم جهت احداث تکمیل و بهسازی حدود 85 کیلیومتر از راههای روستایی سردشت و پیرانشهر تصویر سند

صفحه 1 از 1