معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در پیرانشهر 84 کیلومتر از راههای روستایی آسفالت می شوند  پیشنهاد تشکیل انجمن خیرین راه ساز پیرانشهر و سردشت
معاون راه روستایی و سرپرست معاونت تلفیق بودجه حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی از شروع عملیات اجرایی جاده مواصلاتی بوکان به سردشت خبر داد
جزئیات بازدید معاون وزارت راه و شهرسازی از راه های روستایی شهرستان های سردشت و پیرانشهر به روایت جوان پرس
صورت جلسه و تنظیم فهرست پروژه های تجمعی قابل اجرا در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به پیرانشهرتصویر
بهره برداری از پروژه های عمرانی  خماتی و تولیدی با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر و معاون سیاسی استانداریگزارش و تصویر

صفحه 1 از 4