نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از اداره راه و شهرسازی سردشت بازدید نمود
حضور جناب آقای دکتر خضری نمابنده محترم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در اداره ثبت احوال
رونمایی از سند هویتی نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی
بهره برداری از سالن ورزشی روستای دربکه پیرانشهرگزارش تصویری
بازدید دکتر رسول خضری از اداره راه و شهرسازی منابع طبیعی شبکه آبفا و شبکه بهداشت و درمان سردشت

صفحه 1 از 5