یکشنبه هفته آینده انجام می شودبررسی درخواست دانش آموزان شین آبادی در مجلس
نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد تشکیل کارگروه بررسی وضعیت دانش آموزان شین آباد
بررسی موضوع چالش های درمان سوختگی در برنامه نبض شبکه خبر با محوریت شین آبادفیلم
بررسی طرح افزایش جمعیت در اداره قوانین مجلس بررسی چهار فصل طرح
بررسی تجمیع صندوق های بیمه درمان در برنامه نبض شبکه خبر فیلم

صفحه 1 از 2