یکشنبه هفته آینده انجام می شودبررسی درخواست دانش آموزان شین آبادی در مجلس
نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد تشکیل کارگروه بررسی وضعیت دانش آموزان شین آباد
سوال نمایندگان از وزرای کار و بهداشت درباره وضعیت خدمت رسانی مراکز درمانی
6 نماینده مجلس ربیعی را به کمیسیون اجتماعی فراخواندند
بررسی موضوع چالش های درمان سوختگی در برنامه نبض شبکه خبر با محوریت شین آبادفیلم

صفحه 1 از 2