عدم پرداختن به معضل اعتیاد مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در لایحه برنامه ششم
غفلت لایحه برنامه ششم از کودکان کار و بی سرپرست ارایه پیشنهادهای حمایتی به کمیسیون تلفیق
معاون راه روستایی و سرپرست معاونت تلفیق بودجه حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی از شروع عملیات اجرایی جاده مواصلاتی بوکان به سردشت خبر داد
معارفه سرپرست جدید گمرک تمرچین برگزار گردید
نماینده سردشت و پیرانشهر عزل سرپرست فرمانداری سردشت سبب سرخوردگی مدیران می شود شورا و شهرداری سردشت وحدت داشته باشند

صفحه 1 از 1