تاکید بر رفع هرگونه موازی کاری نهادها در تائید سلامت مواد غذایی تعیین متولی واحد دربرنامه ششم ضروری است
گزارش تصویری نطق نماینده سردشت و پیرانشهر بعد از ارائه برنامه ششم توسعه و بودجه 95 رییس جمهور به مجلس تشکر از رییس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته ای و اعلام مشکلات منطقه پیرانشهر و سردشت2
پیگیری دکتررسول خضری درخصوص مشکلات مرزی پیرانشهر و سردشت در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
تذکر دکتر رسول خضری به رییس جمهور درخصوص بازگشایی معابرمرزی پیرانشهر و سردشت  سند
تذکر دکتر رسول خضری به رییس جمهور درخصوص تسریع در گنجاندن نام پیرانشهر و سردشت در لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی  سند

صفحه 1 از 3