به گزارش تعاون نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس از رییس جمهور برای توجه به اعتبارات عمرانی در بودجه 1395 تشکر کرد
درخواست دکتر رسول خضری از دکتر روحانی برای احقاق حقوق دانش آموزان شین آباد و تسریع در رسیدگی به خواسته های انها
نماینده سردشت و پیرانشهر در مکاتبه با دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری خواستار حل مشکلات چغندرکاران سردشت و پیرانشهر شدتصویر نامه
رسول خضری روحانی به پیرانشهر سفر می کند تصویب بیش از 5 میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان جدید پیرانشهر
درخواست دکتر رسول خضری از ریاست محترم جمهوری اختصاص 20 میلیارد تومان جهت ترمیم و بازسازی فوری تاسیسات و شبکه برق پیرانشهر واگذاری وزارت نیرو به فردی کاردان

صفحه 1 از 2