به گزارش تعاون نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس از رییس جمهور برای توجه به اعتبارات عمرانی در بودجه 1395 تشکر کرد
نطق جنجالی نماینده پیرانشهر و سردشت در روز سرنوشت ساز
دیدار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی  فرماندار شورای اسلامی شهر میرابادشهردار میرابادو مسئولین شورای اداری شهرستان با مردم شهر میرآباد
با پیگیریهای نماینده سردشت و پیرانشهر دستور مقام عالی وزارت نفت جهت اقدام فوری در خصوص گازرسانی به شهر میرآباد بخش وزینه سردشتتصویر مکاتبه
با پیگیریهای نمایندە سردشت و پیرانشهر تصویب گازرسانی بە شهر میرآبادتصویر سند

صفحه 1 از 4