نماینده سردشت و پیرانشهر بدنبال تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و وضعیت معلمان پیش دبستانی هستیم
خضری مطرح کرد میزان حقوق پرستاران عادلانه نیست لزوم تعیین تکلیف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
تعیین تکلیف زندانیان ایرانی در تایلند در سفر دکترخضری و هیات همراه به تایلند
تعیین تکلیف روستاهای زیر پوشش سد سیلوه پیرانشهر
بحث درباره آثار زیان بار پارازیت ها هنوز ادامه دارد تکلیف امواج ناخواسته کی روشن می شود

صفحه 1 از 2