نماینده سردشت و پیرانشهر بدنبال تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و وضعیت معلمان پیش دبستانی هستیم
خضری مطرح کرد میزان حقوق پرستاران عادلانه نیست لزوم تعیین تکلیف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
تاکید بر رفع هرگونه موازی کاری نهادها در تائید سلامت مواد غذایی تعیین متولی واحد دربرنامه ششم ضروری است
دکتر رسول خضری انتقاد کرد تعیین تعرفه های پزشکی همچنان در هاله ای از ابهام عدم توافق وزارتخانه های بهداشت و کار بر سرتعیین تعرفه ها
تعیین تکلیف زندانیان ایرانی در تایلند در سفر دکترخضری و هیات همراه به تایلند

صفحه 1 از 3