با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای دانش آموزان شین آباد
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در اعزام پزشک متخصص کودکان به سردشت
عدم پرداختن به معضل اعتیاد مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در لایحه برنامه ششم
غفلت برنامه ششم از اعتیاد زنان و کودکان بدسرپرست
معمای فرزندخواندگیعدم انطباق قانون فرزندخواندگی با سیاست های کلی جمعیت ضرورت اصلاح یا تفسیر قانون

صفحه 1 از 3