عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با آریا  روند آسیب های اجتماعی رو به افزایش استیک معاون رئیس جمهور باید متولی امر باشد
پروتکل های دارویی معتادان از 15 سال پیش تغییری نکرده هزینه درمان معتادان چندین برابر سرطان است
در گفت وگو با پانا عنوان شد مصرف مخدر درایران بیش از افغانستان و پاکستان
بیمه درمان معتادان به زبان می آید اما اجرایی نمی شود دکتر خضری هزینه درمان معتادان سرسام آور است
با حضور فرمانده ناجا وضعیت معتادان متجاهر در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد

صفحه 1 از 3