دکتر خضری با حضور در نمایشگاه مطبوعات تاکید کرد برای جلوگیری از شیوع وبا قرنطینه ها در مرز تقویت شود
نماینده سردشت خبرگزاری کردپرس مرجع خبری توانمندی است
بازدید دبیر کمیسیون بهداشت مجلس از غرفه فارس سوءاطلاع از سوءتغذیه بدتر است
بازدید عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت از غرفه خبرگزاری پانا
دکتر خضری با حضور در نمایشگاه مطبوعات تاکید کرد برای جلوگیری از شیوع وبا قرنطینه ها در مرز تقویت شود

صفحه 1 از 2