تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص توجه ویژه به احقاق حقوق اهالی محترم روستاهای سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص تسریع در حل مشکلات روستاهای منطقهتصویر سند
تعیین تکلیف روستاهای زیر پوشش سد سیلوه پیرانشهر
حضور نماینده سردشت و پیرانشهر در روستای کهنه لاهیجان و دیدار با مردم
حضور دکتر رسول خضری در دهیاری دربکه و دیدار با اعضای شوراها دهیاری ها و روحانیون روستاهای تابعهگزارش تصویری

صفحه 1 از 4