نماینده سردشت در گفتگو با کردپرس زیر ساخت های مرز کیلهدر طرف ایرانی آماده استبزودی عملیات جاده سازی ربط به بوکان آغاز خواهد شد
کیمیابارانی ھەڵەبجە
اجرای عملیات راهسازی در 17 کیلومتر از بزرگراه نقده- پیرانشهر- تمرچین
سمپاشی حدود یکصد هزار هکتار از جنگلهای پیرانشهر و سردشت در روزهای آتیسفر 2 وزیر دولت تدبیر به پیرانشهر
معاون راه روستایی و سرپرست معاونت تلفیق بودجه حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی از شروع عملیات اجرایی جاده مواصلاتی بوکان به سردشت خبر داد

صفحه 1 از 3