استیضاحی با انگیزه های سیاسی و جناحیخضریاستیضاح وزیر راه و شهرسازی شائبه سیاسی بودن دارد
درخواست دکتر رسول خضری از مقام عالی وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مجدد انتخابات نظام مهندسی با توجه به اشکالات و شبهات موجودتصویر نامه
نماینده سردشت و پیرانشهر منتظر فاز اجرایی جاده ربط-بوکان هستیممعیشت مرزی متعلق به آقازاده ها نیست
اجرای عملیات راهسازی در 17 کیلومتر از بزرگراه نقده- پیرانشهر- تمرچین
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از اداره راه و شهرسازی سردشت بازدید نمود

صفحه 1 از 6