خضری در گفت وگو با پانا حال و هوای انتخابات بر مخالفت برخی با دستاورد هسته ای تاثیر گذاشته است
خضری در تذکر شفاهی دولت به ظرفیت های پیرانشهر و سردشت جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری توجه نکرده است
معاون اول رئیس جمهور در مرز تمرچین پیرانشهر حجم مبادلاتی با کشور عراق هیچ محدودیتی ندارد تمرچین یکی از منظم ترین مرزهای کشور است
بازدید معاون اول رئیس جمهور از مرز تمرچین
نماینده سردشت در مجلس سردشت به عنوان منطقه صلح خاورمیانه مطرح شود

صفحه 1 از 5