دکتر خضری در گفتگوی ویژه شبکه آذربایجان غربیضریب نفوذپذیری 99 درصدی گازرسانی در سردشت تا پایان سال جذب 100 میلیارد تومان جهت سدسازی و مهار آبهای سطحی
افتتاح و کلنگ زنی 5 پروژه در شهرستان پیرانشهر
دیدار دکتر رسول خضری و مسئولین سردشت با مردم شهر میراباد
با پیگیریهای نماینده سردشت و پیرانشهر دستور مقام عالی وزارت نفت جهت اقدام فوری در خصوص گازرسانی به شهر میرآباد بخش وزینه سردشتتصویر مکاتبه
با پیگیریهای نمایندە سردشت و پیرانشهر تصویب گازرسانی بە شهر میرآبادتصویر سند

صفحه 1 از 3