خضری انتقاد کرددستگاه های اجرایی اراده ای برای ساماندهی زنان کارتن خواب ندارند بهزیستی و شهرداری متولیان اصلی
خضری مطرح کرد اختصاص 70 درصد اعتبارات حوزه سلامت به بیمه ها اجرای قوانین تجمیع بیمه ها دربرنامه ششم ضروری است
نگاه مثبت رئیس دستگاه قضا به ساماندهی زندان هاحمایت همه جانبه مسئولان از سیاست های حبس زدایی  اعتیاد مادر آسیب های اجتماعی است
غفلت لایحه برنامه ششم از کودکان کار و بی سرپرست ارایه پیشنهادهای حمایتی به کمیسیون تلفیق
بررسی طرح افزایش جمعیت در اداره قوانین مجلس بررسی چهار فصل طرح

صفحه 1 از 2