نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامیباید به امور اقتصادی مرزنشینان توجه خاص شود
مهم ترین دغدغه های نماینده پیرانشهر و سردشت در حضور وزیر کشور
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس تأکید کرد ضرورت تلاش برای توسعه بازارچه های مرزی در سردشت
نامه آقازاده ها برای مبادله کالا از مرز
نماینده سردشت و پیرانشهر حضور آقازاده ها در معابر مرزی باید کنترل شود

صفحه 1 از 5