پیشنهاد خضری برای برگزاری جلسات هم اندیشی به جای استیضاح
دکتر خضری در نطق میان دستورمردم بعد از برجام انتظار حماسه اقتصادی دارند درخواست تامین اعتبار برای افزایش حقوق معلمان
رسول خضری کارگران حماسه سازان سنگر تولید و اقتصاد هستند
دکتر خضری در نطق میان دستورمردم بعد از برجام انتظار حماسه اقتصادی دارند درخواست تامین اعتبار برای افزایش حقوق معلمان
انتخاب کابینه فراجناحی خلق حماسه سیاسی را تکمیل می کند

صفحه 1 از 1