خضری کمیسیون بهداشت نحوه اجرای طرح تحول سلامت را با حضور وزرای کار و بهداشت بررسی می کند
اجرای طرح تحول سلامت آرزوی بسیاری از وزرای سابق بود
چند وزیر کلیدی دولت را زمین گیر کردند ادامه حضور وزرای ناموفق مردم را از دولت ناامید میکند
در مکاتبه نماینده سردشت و پیرانشهر با رئیس محترم جمهور و وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان مطرح شداعزام دانش آموزان شین آباد به کشور آلمان جهت جراحی های ترمیمیتصویر سند
تذکر نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای کشور و اقتصاد در خصوص تسریع در بازگشایی معابر مرزی پیرانشهر و سردشت جهت ورود کالاهاتصویر سند

صفحه 1 از 3