تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در استخدام معلمین حق التدرس و آموزشیاران نهضت و پیش دبستانی
نماینده سردشت و پیرانشهر در گفتگو با کُردپرس با جدیت دنبال استخدام معلمین پیش دبستانی هستم
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تسریع در استخدام معلمان پیش دبستانی
پیشنهاد دکتر رسول خضری به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزیتصویر سند
خضری در تذکر به رئیس جمهور انتظار داریم در پسا تحریم شاهد تحول در زمینه رفع بیکاری باشیم

صفحه 1 از 4