پیگیری احقاق حق دانش آموزان پرتلاش مستعد و نخبگان منطقه 3 بویژه شهرستان های سردشت و پیرانشهر
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص توجه ویژه به احقاق حقوق اهالی محترم روستاهای سردشت و پیرانشهرتصویر سند
درخواست دکتر رسول خضری از دکتر روحانی برای احقاق حقوق دانش آموزان شین آباد و تسریع در رسیدگی به خواسته های انها
دیدار نماینده مردم سردشت و پیرانشهر و مسئولان شهرستان با دانش آموزان شین آباد و خانواده های آنها
دراحقاق حق مردم حوزه انتخابیه ام کوتاه نخواهم آمدپیگیری عاجل نماینده پیرانشهر و سردشت در خصوص شهرداری سردشت

صفحه 1 از 2