خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
خضری در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرد 400 میلیون دلار تولید تجهیزات پزشکی در مقابل 800میلیون دلار واردات لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد در خصوص تسریع در برخورد جدی با شرکت آغری بار مرز تمرچین به دلیل ایجاد مشکلات برای تجار و پیله وران
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سلامت تاکیدکرد تاسیس بیمارستان هسته ای همسو با اقتصاد مقاومتی است
خضری در جلسه شورای اداری استان مطرح کردزوم توجه به معیشت مرزنشینانلزوم پرداخت طلب چغندرکاران و گندم کاران استان

صفحه 1 از 2