تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت معوقات تضمینی گندم از کشاورزان و گندم کاران پیرانشهر و سردشتتصویر
عیدی سال نو دکتر خضری به رزمی کاران پیرانشهر سالن ورزشی سقف کوتاه ورزشهای رزمی در پیرانشهر کلنگ زنی می شود
خضری در جلسه شورای اداری استان مطرح کردزوم توجه به معیشت مرزنشینانلزوم پرداخت طلب چغندرکاران و گندم کاران استان
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت معوقات تضمینی گندم از کشاورزان و گندم کاران پیرانشهر و سردشتتصویر

صفحه 1 از 1