تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت معوقات تضمینی گندم از کشاورزان و گندم کاران پیرانشهر و سردشتتصویر
خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
پیگیری جدی از حق و حقوق کشاورزان و گندمکاران شهرستان های پیرانشهر و سردشت
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تسریع در پرداخت معوقات خرید تضمینی گندم از کشاورزان سردشت و پیرانشهر تصویر سند
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی پرداخت می شود

صفحه 1 از 5