خضری اولین جلسه رسمی فراکسیون ارتقای طب عمومی بعد از تعطیلات مجلس برگزار می شود
نماینده پیرانشهر و سردشت منطقه گردشگری صلح در سردشت ایجاد شود
خضری در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربیمنطقه گردشگری صلح در سردشت ایجاد شودسردشت قربانی تروریسم بین المللی
اولین پروژه مشارکت و سرمایه گذاری در پیرانشهر کلنگ زنی شد
اولین طرح ورزشی سال 94 استان آذربایجان غربی در پیرانشهر افتتاح شد

صفحه 1 از 3