خضری مطرح کرد فوت سالانه 3 هزار نفر بر اثر سوختگی انتقاد از همراهی نکردن بیمه ها در خدمات دهی به بیماران مزمن
خضری مطرح کرد مرگ سالانه سه هزار نفر براثر سوختگی عملکرد ناکارآمد بیمه ها در حمایت از هزینه های درمان سوختگی
مهاجرت سالانه 1000 پرستار از کشور سوء مدیریت منابع در وزارت بهداشت
خضری کشور نیازمند دو هزار تخت سوختگی10 درصد بیماران سوختگی جان خود را از دست می دهند
خضری مطرح کرد تلاش برای اختصاص سرانه 12 میلیاردی به دانش آموزان شین آبادی سرانه بر اساس تورم سالانه افزایش می یابد

صفحه 1 از 3