معاون وزیر امور خارجه وجدان بشری جوابی برای مظلومیت قربانیان بمباران شیمیایی سردشت ندارد
پیگیری جدی از حق و حقوق کشاورزان و گندمکاران شهرستان های پیرانشهر و سردشت
پیگیری احقاق حق دانش آموزان پرتلاش مستعد و نخبگان منطقه 3 بویژه شهرستان های سردشت و پیرانشهر
تصاویری از طبیعت زیبای سردشت
دکتر رسول خضری خواستار توضیحات وزیر اقتصاد در مورد علت فشارهای سنگین اخذ مالیات از اصناف و بازاریان شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شد

صفحه 1 از 31