پیام رئیس مجلس به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد بمباران سردشت
دولت باید به مسئله خودکشی ورود پیدا کند  از عملکرد دستگاه های اجرایی گله مندیم
عدم پرداختن به معضل اعتیاد مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در لایحه برنامه ششم
غفلت برنامه ششم از اعتیاد زنان و کودکان بدسرپرست
الحاق جدولی 28 ردیفی به برنامه ششم برای حل آسیب های اجتماعی برنامه های توسعه موفقیتی در حل آسیب های اجتماعی نداشتند

صفحه 1 از 2