گفتگوی ویژه وضعیت دارویی و سیاست های کلان دارویی کشور با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر دربرنامه نبض شبکه خبر
دکتر خضری در گفتگوی ویژه شبکه آذربایجان غربیضریب نفوذپذیری 99 درصدی گازرسانی در سردشت تا پایان سال جذب 100 میلیارد تومان جهت سدسازی و مهار آبهای سطحی
دکتر خضری در ویژه برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع پزشکی قانونی پزشکی قانونی باید به آخرین فناوریهای روز دنیا مجهز شود
نقش کارت سلامت الکترونیکی در گفتگوی سپید با نمایندگان مجلس کارت سلامت الکترونیکی تحولی در آمارگیری حوزه سلامت
گفتگوی ویژه وضعیت دارویی و سیاست های کلان دارویی کشور با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر دربرنامه نبض شبکه خبر

صفحه 1 از 2