زندگی در عصر ریز گردهاخضرییکی از کانون های اصلی بیابان زایی در جهان خواهیم شد
پیام دکتر رسول خضری به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت
خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
در گفت وگوی تجارت با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شدطرح های بهداشتی دولت زیر سایه تخلفات مالی گذشته
خضری عنوان کرد بازی با سلامت بیماران در غیاب نظارت بر اقدام خلاف قانون اجاره داروخانه ها

صفحه 1 از 12