خضریسکوت مقابل ورودمجدد2000تن پرتقال آلودهارسال فیلم به ریاست جمهوری
درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از دکتر ضیایی ریاست محترم هلال احمر در رابطه با افزایش حقوق و مزایای پزسنل شعب جمعیت هلال احمر در راستای عدالت و رفع تبعیضتصویر نامه
نمایندە سردشت و پیرانشهر با صدور پیامی هفتە دولت را تبریک گفت
پیشنهاد دکتر رسول خضری به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزیتصویر سند
انتقاد نماینده پیرانشهر و سردشت از عملکرد بنیاد شهید

صفحه 1 از 6