خضریسکوت مقابل ورودمجدد2000تن پرتقال آلودهارسال فیلم به ریاست جمهوری
تجلیل مقام معظم رهبری ازمقام شهدای بمباران شیمیایی سردشت و گلایه از سکوت مجامع بین المللی در مقابل این جنایت آشکار استکبار جهانی
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
خضری در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرد 400 میلیون دلار تولید تجهیزات پزشکی در مقابل 800میلیون دلار واردات لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی
290 شرکت واردکننده دارویی در مقابل 75 شرکت تولیدکننده داخلی تکنولوژی و دانش حوزه سلامت به روز شود

صفحه 1 از 2