واکنش پارلمان به تسخیربازار روغن توسط شیخ عربستانیخضریانحصار خلاف مسائل ملی کشور است
تورهای پرهزینه خارج از کشور برای پزشکان کمپانی های دارویی چگونه بازار را کنترل می کنند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بازار آشفته تجهیزات پزشکی با برنامه ریزی های سازمان غذا و دارو ساماندهی شده است
اقلیم کردستان عراق مصرفی ترین بازار خاورمیانه استایران نیازمند روان سازی تجاری در مرزهاست
نبود نظارت بر بازار دارو دست سودجویان را باز می گذارد پوشش بیمه ای داروهاباید افزایش یابد

صفحه 1 از 3