با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهردستور ویژه وزیر در خصوص دانش آموزان شین آبادی
یکشنبه هفته آینده انجام می شودبررسی درخواست دانش آموزان شین آبادی در مجلس
رئیس تیم درمان دانش آموزان شین آبادی درمان دانش آموزان شین آبادی تا 15 سال دیگر ادامه دارد
انتقاد از عدم تخصیص بودجه برای نوسازی سیستم گرمایشی مدارس پیگیری پرداخت مستمری مادام العمر برای دانش آموزان حادثه دیده شین آباد
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلسآخرین وضعیت دانش آموزان شین آبادی

صفحه 1 از 4