پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
پیام تبریک نماینده سردشت و پیرانشهر به مناسبت فرا رسیدن عید قربان
چه مسایلی طرح تحـول سلامـت را تهدیـد می کنـدخضری12 سال زمان تا رسیدن به دسترسی منطقی
خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان

صفحه 1 از 2