هیچ یک از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش امضای خودرا پس نگرفتند
استیضاح وزیر آموزش و پرورش قطعی شده است
اسامی استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت فوق العاده نوار مرزی کارکنان آموزش و پرورش سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تسریع در افزایش تخصیص سهمیه استخدامی در سردشت و پیرانشهرتصویر سند

صفحه 1 از 10